พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 


ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยโสมจันทร์ โอทอป 5 ดาว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
      ร่วมภูมิใจกับภูมิปัญญาไทย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กล้วยอบม้วน ผลิต 3,800 กล่อง/ เดือน จำหน่ายกล่องละ 25 บาท กล้วยอบม้วนชาเขียว จำหน่ายกล่องละ 30 บาท กล้วยกวนผลิต 300 กิโล/เดือน จำหน่ายกิโลกรับละ 130 บาท กล้วยแก้วหลากรส (รสมะขาม รสมะม่วง รสมะยม รสสัปปะรด และรสคลุกบ๊วย) ผลิต 600 กิโล/เดือน จำหน่ายกิโลกรัมละ 130 บาท สินค้าของกลุ่มฯ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขฯ (อย)
วัตถุดิบที่ใช้
       กล้วยน้ำว้า พันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรี / กะทิ / แบะแซ / น้ำตาลทราย / มะข าม / พริกป่น / เกลือป่น
กระบวนการผลิต
       กล้วยอบม้วน นำกล้วยน้ำว้าสุกมาปอกเปลือกแช่น้ำเกลือ แล้วผ่าครึ่งตีให้ละเอียดแต่งเป็นแผ่นวางบนถาดให้ครบ 40 ถาด นำเข้าตู้อบใช้ไฟ 75 องศา จนครบ 8 ชั่วโมง ปิดเตาทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งเช้านำมาแซะออกจากถาด แล้วม้วนลงกล่องเพื่อออกจำหน่าย กล้วยอบม้วนได้พัฒนาขึ้นเป็น กล้วยอบม้วนชาเขียว กล้วยอบม้วนอัญชัน กล้วยอบม้วนรูปดอกกุหลาบ ซึ่งได้รับรางวัลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว ปี 2554... กล้วยกวน ปอกกล้วยสุกแล้วบดให้ละเอียด นำกะทิใส่กะทะ ตั้งไฟให้เดือดแล้วใส่กล้วยที่บดแล้วลงไป ใส่แบะแซะ ใส่น้ำตาลทราย แล้วกวนจนแห้ง ปั้นไม่ติดมือ นำกล้วยกวนที่ได้ที่แล้ว เทลงบนถาดแล้วคลึงให้เป็นแผ่น พอเย็นตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปห่อลงบนกระดาษแก้ว เพื่อนำออกจำหน่าย... กล้วยแก้วหลากรส ปอกกล้วยน้ำว้าสุกบดให้ละเอียด นำกล้วยเทลงกะทะใส่แบะแซ น้ำตาลทราย มะขาม พริก เกลือ กวนให้เข้ากันจนได้ที่ ปั้นไม่ติดมือเทลงถาด แล้วคลึงให้เป็นแผ่นพอเย็นแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปคลุกน้ำตาล พริก เกลือ แล้วห่อบนกระดาษแก้ว เพื่อนำออกจำหน่าย ...
การใช้/ประโยชน์
       รับประทานเป็นอาหารว่าง
ติดต่อ/สถานที่จำหน่าย
      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม 492 หมู่3 บ้านสระยายโสม ถนนมาลัยแมน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 7222 0 ติดต่อ : ผู้ใหญ่สุภัสศรณ์ พงษ์พานิช โทรศัพท์ : 081 - 8117548 สำนักงาน : 035-559030
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 10596 ครั้ง  update : 2019-06-26 14:45:27