พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพการ์ตูนการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
  รายละเอียดข่าว :

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเอกชน ได้จัดให้มีโครงการประกวดภาพการ์ตูนการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200.000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ผู้ที่สนใจที่มีความประสงค์เข้าร่วมประกวด ต้องจัดทำเป็นผลงานภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่มีเนื้อหาและกฎเกณฑ์ตามที่สมาคมกำหนด โดยมีความยาวของคลิปวีดีโอไม่เกิน  90 วินาทีพร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร ส่งมาที่สมาคมทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง

กติกาการประกวด

- ผู้สมัครเข้าประกวดเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดร่วมทีมของผู้สมัคร

- ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว จะต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาทีไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ

- ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 คลิป ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

- ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอ โดยผู้สมัครสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmea.or.th/web/index.asp

- ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฎภาพจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สามารถสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง โดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมให้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนิสิต นักศึกษาและเยาวชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

- ไฟล์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ต้นฉบับที่ส่ง ต้องเป็นสกุล MPG,MP4<FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น

- บันทึกภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว  ลงบนแผ่น CD/DVD โดยระบุชื่อผลงานและใส่คำอธิบายใต้คลิปผลงาน พร้อมส่งชื่อ/อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดทำ ชื่อทีม ชื่อผู้ร่วมทีม และส่งใบสมัครได้ที่

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อง D201/12

ถนนรัชดาภิเษกตักใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ.10110

   
  [แนบไฟล์] :