หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ศพไม่มีญาติ
  รายละเอียดข่าว :

                     ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชว่าได้รับรักษาผู้ป่วยชายไทยไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 50-60 ปี ผิวสองสี (ดำ-แดง)รูปร่างสันทัด ส่วนสูงประมาณ 165 ซม. ผมรองทรง สวมเสื้อยืดคอกลมสีกรมท่า กางเกงขาสั้นสีดำ ข้อมือขวาใส่ริสแบนสีดำ ซึ่งเสียชีวิต ณ ถนนกลางทุ่งนา หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพ จึงได้เก็บศพไว้ที่ห้องปลายฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ประชาชนท่านใดสงสัยว่าเป็นญาติของบุคคลดังกล่าวสามารถไปติดต่อขอรับศพ ได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 หากล่วงเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไปติดต่อขอรับศพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจะมอบให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ดำเนินการจำหน่ายศพต่อไปค่ะ


   
  [แนบไฟล์] :