พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ศพไร้ญาติ
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชว่าได้รับรักษาผู้ป่วยชื่อนายหนู ไม่ทราบนามสกุล ลักษณะรูปร่างผอม ส่วนสูงประมาน 165 เซนติเมตรผิวสองสี ผมรองทรง สวมเสื้อยืดคอกลมสีม่วง เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสก๊อตสีเขียว-ขาว ลักษณะพับแขนเสื้อถึงข้อศอก สวมกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงิน นิ้วชี้กับนิ้วนางขวาสวมแหวนคล้ายเงิน นิ้วชี้กับนิ้วกลางซ้ายสวมแหวนคล้ายเงินและนิ้วนางซ้ายสวมแหวานไซส์ทองแดง 2 วง  โดยพลเมืองนำผู้ป่วยซึ่งประสบอุบัติเหตุมาส่งที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และผู้ป่วยได้เสียชีวิตลง ซึ่งไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพ จึงได้เก็บศพไว้ที่ห้องปลายฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ประชาชนท่านใดสงสัยว่าเป็นญาติของบุคคลดังกล่าวสามารถไปติดต่อขอรับศพ ได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หากล่วงเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไปติดต่อขอรับศพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจะมอบให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ดำเนินการจำหน่ายศพต่อไปค่ะ

 

 

 

 

 

   
  [แนบไฟล์] :