หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
" ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน
ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน "
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุล
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติด
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและครอบคลุม
  พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม พัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดำรง
ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
  ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
  ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72220

โทรศัพท์ : 035-446-510

โทรสาร : 035-446-511
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
    จำนวนผู้เข้าชม 438,829 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2567
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 061-956-2515
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10